Ubiegłe lata to okres przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają pośród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się też ogromny odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są wymagane do podjęcia nauki lub zatrudnienia w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich sytuacjach są niezbędne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest uprawniony do translacji wszelkiego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Rosji, Białorusi, Ukrainy bądź Kazachstanu. Należą do nich m.in. certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, dowody osobiste oraz prawa jazdy, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym należy mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, aby pracować w tym zawodzie, trzeba uzyskać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć państwowy egzamin potwierdzający jego umiejętności. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]