Więcej szczegółów o badaniach operatorów Bielsko Biała.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z trwającą bardzo długo i bardzo wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który chce poznać nasze relacje z matką. Tymczasem okazuje się, że takie badania znajdują także zastosowanie między innymi podczas określania zdolności do pracy osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego rodzaju maszyny budowlanej.

Badania operatorów: co się na nie składa?

Badania psychologiczne osób zajmujących się obsługą maszyn budowlanych nie odbiegają znacznie od tych, jakie muszą przejść kierowcy zawodowi. Obejmują więc rozbudowany wywiad zbierany przez psychologa, testy temperamentalne i osobowościowe, testy inteligencji oraz testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie trzeba się obawiać. Do ich wypełnienia trzeba podejść otwarcie. Liczy się szczerość oraz rzetelność udzielanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w przypadku osób chcących wykonywać zawód operatora maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Określając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie umiała w dość szybki sposób reagować na nieoczekiwanie występujące w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają także predyspozycje do oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu, widzenia przestrzennego oraz koncentracji uwagi. Wszystko to ma w wypadku operatorów maszyn budowlanych wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto je wykonuje?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może przeprowadzić jedynie psycholog, który posiada uprawnienia psychologa transportu, a do tego wymagane jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Należy pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być okresowo powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić prawo do obsługi maszyn. Przestrzegający przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]