Tu znajdziesz szczegółowe informacje w temacie cennika tłumaczeń z języka ukraińskiego w Krakowie.

W efekcie otwarcia się naszego kraju na firmy z większości państw świata pojawił się większy popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień tłumacze wykonują multum poświadczonych i zwykłych translacji na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i najrozmaitszych firm.

Pomimo, iż online bez trudu można wyszukać darmowe platformy do translacji, długo jeszcze nie przejmą one obowiązków profesjonalnych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich oferty jest często obligatoryjne, przykładowo jeżeli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach staramy się wstępnie obliczyć cenę przekładu. Co zatem wpływa na koszt tłumaczeń?

Czas realizacji, język, typ przekładu – to kształtuje ostateczną cenę usługi

Na to ile docelowo będzie kosztowało nas tłumaczenie tekstu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Język, z którego bądź na który planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z powszechniejszych języków germańskich (holenderski, niemiecki) czy romańskich (hiszpański, francuski) będzie na ogół tańszy niż tłumaczenie z mniej rozpowszechnionych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (japońskiego, koreańskiego) bądź słowiańskich (między innymi rosyjskiego, słoweńskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek przekładu. Translacja na język polski jest zasadniczo o kilkanaście procent tańsza aniżeli przekład w kierunku odwrotnym.
3. Czas wykonania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, jeśli zamawiamy coś “na już” powinniśmy szykować się na większy wydatek.
4. Poziom trudności tłumaczenia bądź tematy, których dotyczy dokument. Translacja kontraktów handlowych, artykułów medycznych czy prac akademickich wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa charakterystycznego dla konkretnej specjalizacji, ale także stosowną wiedzę, żeby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić podczas translacji groźnych w skutkach błędów.

Przekład uwierzytelniony a zwykły

Warto nadmienić, że przekład różnego typu dokumentów jak np. świadectwo urodzenia lub dokumenty szkolne (certyfikat ukończenia szkolenia, dyplom licencjata), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie określa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie poświadcza go pieczęcią z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie oznacza czy tłumaczenie powstało z odpisu, oryginału bądź kopii, jak również przypisuje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli z reguły określają stały cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, natomiast w razie nieodzowności zamówienia tłumaczenia poświadczonego innych pism, koszt usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym jest to 1800 znaków.

Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]