Więcej informacji o badaniach psychologicznych Bielsko na www.testypsychologiczne.com.pl/badanie-kierowcow/.

Prawo zobowiązuje niektórych kierowców do zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu niezbędne?

Nie każdy kierowca zobowiązany jest poddać się tego typu badaniom. Są one wymagane w przypadku kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych, dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów. Widać zatem, iż są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć wyłącznie wówczas, kiedy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne instytucje – czyli na przykład przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Istotą badań jest zbadanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz zapobiegnięcie nieszczęściom, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie należą do skomplikowanych. Polegają skontrolowaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnych urządzeń. W toku badań ważny jest wiek osoby badanej, gdyż sprawdzane umiejętności słabną wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o czas ważności badań, to badania kierowców zwykle wykonuje się co pięć lat, ale gdy mają więcej niż sześćdziesiąt lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy ukończyli 65 lat, muszą wykonywać badania corocznie.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]