Potrzebujesz zamówić badania operatorów Bielsko? Skieruj się tu.

Do pracy w różnego rodzaju profesjach niezbędne są odpowiednie uwarunkowania psychiczne. By sprawdzić, czy badany je ma, wykonuje się specjalne testy. By je przeprowadzić, musimy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w dużym stopniu wpływa rodzaj zawodu, w którym chce pracować badany. Inne badania przeprowadzane są dla sędziów, inne zaś dla operatorów wózków widłowych lub maszyn. Jak łatwo się domyślić, te drugie badania są wykonywane znacznie częściej. Warto zatem powiedzieć parę słów na temat tego, jak one przebiegają, jakie przepisy regulują ich specyfikę oraz jakie predyspozycje są podczas nich najważniejsze.

Zasady badań operatorów

Częstotliwość oraz charakter badań operatorów wózków paletowych i innych pojazdów wykorzystywanych w fabrykach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być przeprowadzane co trzy albo cztery lata, z wyjątkiem osób po 50 roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania testów co dwa lata. Warto przy tym pamiętać, że przebieg badań może zostać zmodyfikowany, jeżeli przeprowadzający je specjalista uzna, że konieczne są dodatkowe testy lub niektóre elementy są w danym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zazwyczaj formę papierowego testu oraz test sprawdzający inteligencję. Później wykonywane są badania na refleks, polegające zwykle na wciśnięciu odpowiedniego przycisku po zapaleniu diody oraz przetestowaniu tego, czy kandydat potrafi odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także badania zdolności postrzegania przestrzeni oraz wzorku – te drugie najczęściej przeprowadzane są w ciemni oraz z wykorzystaniem stereometru.

Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]