Zajrzyj na https://tinyurl.com/ya8ybqwe, aby odnaleźć informacje o windykacji faktur.

Jest sporo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi fakturami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy oferują usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Systematyczne monitowanie dłużnika – o windykacji polubownej

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez windykację. Chociaż termin ten wielu osobom nie najlepiej się kojarzy, po prawdzie oznacza to procedurę w ramach której podejmuje się wobec dłużnika szereg czynności dopuszczone w aktualnych normach prawnych. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy ta droga dochodzenia należności okaże się nieskuteczna, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc wypisuje podobną liczbę faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, że jakiś procent opłat nie będzie uiszczony w wyznaczonym terminie bez wątpienia wzrasta. W organizacji całego procesu księgowania wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – poprawi terminowość spłat u swoich klientów

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona proces przypominania o konieczności zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący Flobo może skonfigurować swoje scenariusze działań podejmowanych w stosunku do nie płacących klientów, określając m.in. interwały pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę emitowana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu minionego kwartału dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim miesiącu. Jeśli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, następnymi etapami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przesłanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Na końcu, jeśli wymienione wyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas przeznaczany na śledzenie przychodzących należności, a po kilku miesiącach bywa też przyczyną ogromnej poprawy terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]