Tu znajdziesz więcej szczegółów o nocie księgowej na 40 euro.

Przedsiębiorcy wcześniej lub później z reguły spotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w terminie. Niecałą dekadę temu był to spory problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie od 2013 r. w razie wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 70 i 100 euro.

Kiedy według ustawy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie przekraczającej 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę na 70 euro, zaś jeśli wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Warto wspomnieć, iż notę księgową można wystawić dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w płatności, co więcej bez konieczności uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Należy jednakże rozważyć czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zburzy budowanych nierzadko przez lata dobrych układów partnerskich. Przecież poślizg w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią chwilowych kłopotów z wypłacalnością lub prostego przeoczenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Z tej też przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Sprawdź bezpłatny generator not księgowych

W momencie, kiedy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach ustala się na podstawie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Zainteresowanym polecamy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego bezpłatnie przez Flobo – autorskie narzędzie do obsługi należności, które posiada także wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]