Metoda kasowa. Czytaj więcej na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Osoby z własną działalnością gospodarczą na ogół rozliczają się z fiskusem za pomocą metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się z chwilą wystawienia faktury za sprzedaż towaru albo usług. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie zważa na to czy opłata od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika dopiero po uzyskaniu opłaty od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może korzystać większość rodzimych właścicieli firm

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszone co jakiś czas dopominać się od kontrahenta wniesienia należności za dostarczone produkty bądź wykonane usługi. Jeżeli to zdarza się coraz częściej, nawet świetnie działająca firma może utracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków w terminie i w efekcie dostać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, a więc firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył łącznie z podatkiem dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania od kontrahenta ustalonej należności. Mając na względzie przytoczony wyżej limit z tej metody może skorzystać większość polskich właścicieli firm, lecz powinni oni pamiętać, iż stosowanie z tej formy rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie uiszczą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy powiadomić urząd skarbowy poprzez złożenie druku VAT-R. Wymagane jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie sygnowanie wszystkich wystawianych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Metoda kasowa zmusza do regularnego pilnowania wpływu opłat

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nierzadko odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Zwykle powodem tego jest po prostu kwestia codziennego pilnowania wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga wszak permanentnego ich śledzenia, by nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm, które wysyłają co miesiąc nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Tymczasem już przy stu i więcej fakturach nadzorowanie wpłat wpływających na rachunek firmowy może pochłaniać nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje oszczędność czasu i likwidację ryzyka błędów przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]