Nie szukaj już więcej! W tym miejscu znajdziesz kontenery na złom.

Nie wszystkie śmieci powinny trafić do koszy na surowce wtórne lub zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są wytwarzane w trakcie różnych renowacji i prac budowlanych, jak również odpadów przemysłowych. Muszą one zostać przetransportowane do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć problemy związane z składowaniem oraz transportem śmieci. By ich uniknąć, warto wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do składowania i transportu starych mebli, opakowań, gruzu i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są również kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są też konieczne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak granulaty, trociny czy wióry metalowe. Proces ich załadunku ułatwia zainstalowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla jakich podmiotów?

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są najróżniejsze firmy. Wśród nich można wymienić m.in. ekipy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem strychów i piwnic, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywozu gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Odnajmują je one klientom, a po wypełnieniu przewożą do miejsca legalnego ich składowania bądź recyklingu.

EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]